Program obuke plivanja za korisnike koji su preležali COVID 19

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja iz Niša, Plivački savez Slovenije i Plivački klub "Natator" iz Zagreba, u okviru Erazmus + projekta PostCovid Svim, kreirali su skriptu po kojoj će nastavnici, treneri plivanja, plivački strunjaci i kineziolozi moći da pripreme program obuke plivanja za korisnike koji su preležali COVID 19.

Osnovni cilj projekta je priprema programa obuke koji će biti zasnovan na najnovijim svetskim priznanjima dostignutim u oblasti zdravstvene i sportske nauke i koji će se koristiti u lokalnoj sredini. Inovativni dizajn programa u prikladnoj toploj vodi direktno će se pozabaviti aktuelnim pitanjima vezanim za COVID-19.

Preuzmite skiptu.