ЗАКАЗАНА ВАНРЕДНА ИЗБОРНА СКУПШТИНА ПСЦС ЗА 13.11.2016

На основу члана 46.Статута ПСЦС, Председник ПСЦС Предраг Матић сазива Ванредну изборну Скупштину ПСЦС која ће се одржати 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) за седницу Скупштине предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Избор верификационе комисије
 2. Усвајање извештаја верификационе комисије
 3. Избор записничара и оверивача записника
 4. Констатовање и усвајање писане оставке председника ПСЦС Предрага Матића
 5. Избор изборне комисије
 6. Усвајање извештаја изборне комисије
 7. Излагање кандидата за председника ПСЦС
 8. Избор чланова УО ПСЦС
 9. Избор чланова Надзорног одбора ПСЦС

Ванредна изборна Скупштина ПСЦС одржаће се 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) почетак седнице је одмах по завршетку „Редовне годишње скупштине ПСЦС 2016 “ која је заказана у истом месту, простору и истог датума.

У Крушевцу 01.11.201године                                                                                                                                                                                                                                                    Председник ПСЦС

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Предраг Матић

СПИСАК КЛУБОВА ЧЛАНИЦА ПСЦС KOЈИ ИМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС ЗАКАЗАНОЈ ЗА 13.11.2016

 

 1. Пливачки клуб“Св Никола“ Ниш
 2. Пливачки клуб „Фока“ Крагујевац
 3. Пливачки клуб“Напредак“Крушевац
 4. Пливачки клуб“Расина“ Крушевац
 5. Пливачки клуб“Црница“ Параћин
 6. Пливачки клуб“Посејдон“ Параћин
 7. Ватерполо -пливачки клуб“Краљево“ Краљево
 8. Пливачки клуб“Jагодина“Јагодина
 9. Пливачки –ватерполо клуб“Гоч“ Врњачка бања
 10. Пливачки клуб“Младост“ Лучани
 11. Пливачки клуб“Валис“ Ваљево
 12. Пливачки клуб“Слобода“ Ужице
 13. Пливачки клуб“Лесковац“Лесковац
 14. Пливачки клуб“ТД Бор“ Бор
 15. Пливачки клуб“Делфин“Шабац
 16. Пливачки клуб“Дубочица“ Лесковац
 17. Пливачки клуб“Ајкуле са Ђетиње“Ужице
 18. Пливачки клуб“Рибница“ Мионица
 19. Пливачки клуб“Младост 030“ Бор

 

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕАКТИВНОСТИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА У 2016 ГОДИНИ И НЕПЛАЋАЊА ГОДИШЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

1. Пливачки клуб“Јагодина 035“ Јагодина

2. . Пливачки клуб“Чачак“Чачак

3. Пливачки клуб“Чигота“ Златибор

4. Пливачки клуб“Пожега“ Пожега

5. Пливачки клуб“Стари град“ Јагодина

6. Врњачки пливачки клуб-Врњачка бања

 7. Пливачки клуб“Борац“ Чачак

 8. Пливачки клуб“Раднички“ Крагујевац

   9. Пливачки клуб „Пират“ Крагујевац

 10.Пливачки клуб“Делфин“Крагујевац

 СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА ВАНРЕДНОЈ ИЗБОРНОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПСЦС  (УПЛАТЕ ГОДИШЊИХ КОТИЗАЦИЈА 2015,2016 ) .

1. Пливачки клуб „Ниш 2005“ Ниш-
2. Пливачки клуб“Делфин 2007“Нови Пазар-2015
3. Пливачки клуб“Ужице“ Ужице-2015

4. Пливачки клуб“Олимпија“ Бор-2016

5. Пливачки клуб“Јагодина 2000“ Јагодина-2016,2015

6.Пливачки клуб „Аква 235“Јагодина-2016

 

Заказана редовна годишња Скупштина ПСЦС за 13.11.2016 године

На основу члана 45 Статута ПСЦС, Председник ПСЦС Предраг Матић сазива редовну Скупштину ПСЦС која ће се одржати 13.11.2016. године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра“ Искра“ ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) за седницу Скупштине предлажем следећи:  

Дневни ред:

 1. Избор радног тела /председништва/ 

  А) избор верификационе комисије

  Б) избор записничара

 2. Разматрање и усвајање извештаја верификационе комисије
 3. Разматрање и усвајање записника са редовне годишње Скупштине ПСЦС одржане 25.10.2015године.
 4. Разматрање и усвајање извештаја Надзорног одбора ПСЦС за период 01.01.2016-29.10.2016године.
 5. Разматрање извештаја о раду и материјално финансијском пословању ПСЦС у 2016години, у периоду (01.01.2016-29.10.2016.)
 6. Разматрање и одлучивање о статутарним мерама које треба предузети према клубовима чланицама ПСЦС који неизмирују дуговања према ПСЦС настала у 2014 , 2015 и 2016 години по основу уплата котизација и стартнина .
 7. Разно

 

Скупштина ће се одржати 13.11.2016године у Крагујевцу у просторијама Спортског центра Искра ( адреса : улица Боривоја Петровића бб. насеље Вашариште у непосредној близини затворнеих пливачких базена у Крагујевцу ) са почетком у 11 часова . Уз седницу домаћини из СЦ“Искра“ одржаће кратку презентацију новог спортског центра“Искра“.

Молимо делегате клубова да дођу 15 минута раније због верификације пуномоћја.

У Крушевцу 28.10.2016 године                                                                                 Председник ПСЦС     Предраг  Матић   

 

 

СПИСАК КЛУБОВА ЧЛАНИЦА ПСЦС KOЈИ ИМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА РЕДОВНОЈ ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ ПСЦС ЗАКАЗАНОЈ ЗА 13.11.2016

 1. Пливачки клуб“Св Никола“ Ниш
 2. Пливачки клуб „Фока“ Крагујевац
 3. Пливачки клуб“Напредак“Крушевац
 4. Пливачки клуб“Расина“ Крушевац
 5. Пливачки клуб“Црница“ Параћин
 6. Пливачки клуб“Посејдон“ Параћин
 7. Ватерполо -пливачки клуб“Краљево“ Краљево
 8. Пливачки клуб“Jагодина“Јагодина
 9. Пливачки –ватерполо клуб“Гоч“ Врњачка бања
 10. Пливачки клуб“Младост“ Лучани
 11. Пливачки клуб“Валис“ Ваљево
 12. Пливачки клуб“Слобода“ Ужице
 13. Пливачки клуб“Лесковац“Лесковац
 14. Пливачки клуб“ТД Бор“ Бор
 15. Пливачки клуб“Делфин“Шабац
 16. Пливачки клуб“Дубочица“ Лесковац
 17. Пливачки клуб“Ајкуле са Ђетиње“Ужице
 18. Пливачки клуб“Рибница“ Мионица
 19. Пливачки клуб“Младост 030“ Бор

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕАКТИВНОСТИ У СИСТЕМУ ТАКМИЧЕЊА У 2016 ГОДИНИ И НЕПЛАЋАЊА ГОДИШЊЕ КОТИЗАЦИЈЕ ЗА 2016 ГОДИНУ.

                       1. Пливачки клуб“Јагодина 035“ Јагодина           

                       2. . Пливачки клуб“Чачак“Чачак

                       3. Пливачки клуб“Чигота“ Златибор

                       4. Пливачки клуб“Пожега“ Пожега

                       5. Пливачки клуб“Стари град“ Јагодина

                       6. Врњачки пливачки клуб-Врњачка бања

                       7. Пливачки клуб“Борац“ Чачак

                       8. Пливачки клуб“Раднички“ Крагујевац

                       9. Пливачки клуб „Пират“ Крагујевац

                       10.Пливачки клуб“Делфин“Крагујевац

 

СПИСАК КЛУБОВА КОЈИ НЕМАЈУ ПРАВО ГЛАСА НА СКУПШТИНИ ПСЦС 13.11.2016 ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ПСЦС  (УПЛАТЕ ГОДИШЊИХ КОТИЗАЦИЈА 2015,2016 ) .

1. Пливачки клуб „Ниш 2005“ Ниш-2016

       2. Пливачки клуб“Делфин 2007“Нови Пазар-2015

       3. Пливачки клуб“Ужице“ Ужице-2015

                 4. Пливачки клуб“Олимпија“ Бор-2016

                 5. Пливачки клуб“Јагодина 2000“ Јагодина-2016,2015

                 6.Пливачки клуб „Аква 235“Јагодина-2016

                

 

                                                                        

ПОЗИВ НА ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС 29.08.2016 ВАЉЕВО -СЦ "ПЕТНИЦА"

МЕСТО  И ДАТУМ ОДРЖАВАЊА

Ваљево, отворени базени СЦ „Петница“  29.08.2016 године

САТНИЦА

Почетак такмичења је у 11часова пре подне. Распливавање почиње сат раније у 10 часова

ПРАВО НАСТУПА

На   отвореним првенствима ПСЦС имају клубови и такмичари који су задовољили следеће услове:

а) да је клуб регистровани члан ПСЦС, ПСС-а, припадајућих националних савеза

б) да су измирене све обавезе према П.С.Ц.С.(годишња котизација),за клубове чланице ПСЦС

ц) да такмичари по години рођења задовољавају одредбе ових пропозиција.

За ОТВОРЕНO ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС сваки клуб има право да пријави неограничен број такмичара за сваку индивидуалну дисциплину програма и једну штафету. На ОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС један пливач има право наступа у две појединачне дисциплине  и у једној штафети.

ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА - сви учесници  отворених првенстава  ПСЦС, морају бити претходно подвргнути провери здравствене способности. Оверена потврда не сме бити старија од 6 месеци. Самом пријавом такмичара клуб преузима сву одговорност у погледу здравствене способности такмичара.

КАТЕГОРИЈЕ ЗА ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА  ПСЦС   -  НаОТВОРЕНОМ ПРВЕНСТВУ НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА  ПСЦС    право наступа имају следеће категорије:

МУШКАРЦИ

ЖЕНЕ

категорија

године старости

годиште

категорија

године старости

годиште

Ц1

10

2006

Ц1

10

2006

Ц2

9

2007

Ц2

9

2007

Ц3

8

2008

Ц3

8

2008

Ц4

7 и млађи

2009 и млађи

Ц4

7 и млађе

2009 и млађе

 

ПОЈЕДИНАЧНИ И ЕКИПНИ ПЛАСМАН – на свим  отвореним првенствима ПСЦС   победник  по дисциплини и категорији стиче наслов првака за текућу годину .

Екипа која сакупи највише ФИНА бодова стиче наслов екипног првака за одговарајућу категорију.

 Бодовање за екипни пласман се врши сабирањем ФИНА бодова  два најуспешнија пливача  клуба у првих 16 пливача по категорији и дисциплини , за екипни пласман бодују се првих 8 штафета по ФИНА бодовима.

Свеукупни екипни победник добија се збрајањем освојених ФИНА бодова у свим категоријама.

НАГРАДЕ

Три првопласирана такмичара добијају медаље.

Tри првопласиране екипе по екипном пласману добијају пехаре.

ТАКСЕ – Одлуком  управног одбора ПСЦС  висина стартнине за 2016 годину је  800,00 динара за домаће такмичаре односно  6 еура за иностране такмичаре. Уплате  вршити на рачун ПСЦС –Комерцијална банка Крушевац број рачуна  205-53800-96. Клубови су дужни да пре почетка такмичења измире своје обавезе и прикажу доказ о уплати

ПРИЈАВЕ – такмичара врше сеу LENEX формату наemail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   и boki86nis@gmail.com, најкасније 48 сата пре почетка такмичења.

ОДЈАВЕ

Пријављени такмичар се може одјавити за цело првенство најкасније 24 сата пре почетка првенства уз одговарајуће образложење, а на самом такмичању уз лекарско уверење. Уколико се налази у стартној листи а није одјављен у прописаном року платиће пријавну таксу.

МЕРЕЊЕ ВРЕМЕНА:   ручно штоперицом

ДИСЦИПЛИНЕ

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС 29.08.2016. год.

ДИСЦИПЛИНА

КАТЕГОРИЈЕ

   

50 метара слободно

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4

          50 метара леђно

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4

          50 метара делфин

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4

          50 метара прсно

Ц1, Ц2, Ц3, Ц4

   

штафета 4х50 метара слободно

Апсолутна мушка и женска