Predsednik PSCS za 23.12.2013 godine zakazao vanrednu izbornu Skupštinu PSCS

dec 15 2013

Na osnovu člana 46 Statuta PSCS, Predsednik PSCS Branislav Kovačević saziva Vanrednu izbornu Skupštinu PSCS koja će se održati 23.12.2012. godine u Kruševcu na zatvornim plivačkim bazenima Sportskog centra Kruševac  sa početkom u 12 časova.

 

Za  sednicu Skupštinu predlaže sledeći  .    

Dnevni red:

  1. Izbor verifikacione komisije
  2. Usvajanje izveštaja verifikacione komisije
  3. Izbor zapisničara i overivača zapisnika
  4. Konstatovanje ostavke predsednika
  5. Izbor izborne komisije
  6. Izlaganje kandidata za predsednika PSCS
  7. Usvajanje izveštaja izborne komisije
  8. Izbor članova UO PSCS
  9. Izbor članova nadzornog odbora PSCS

Skupština će se održati 23.12.2013 godine  u  Kruševcu sa početkom u 12 časova  na zatvorenim plivačkim bazenima SC Kruševac.Molimo delegate klubova da dodju 15 minuta pre zakazanog pocetka skupštine zbog verifikacije mandata.


U Kruševcu 15.12.2013 godine                                               Predsednik PSCS

                                                                                               Branislav  Kovačević